Khắc phục lỗi Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục trong WooCommerce

Cách khắc phục lỗi Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục trong WooCommerce khi khách hàng đặt hàng trong trang thanh toán.

  1. Truy cập WooCommerce -> Thiết lập -> tab Giao hàng
  2. Lần lượt xóa hết các cấu hình trong 2 mục con: Khu vực giao hàng và Loại hình Giao hàng

Riêng mục con Tùy chọn giao hàng, bạn cấu hình như ảnh dưới:

Bài Viết Liên Quan