Lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail cho bài viết

Lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail cho bài viết

Hãy chào đón tính năng mới của chúng tôi – Lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail cho bài viết. Tính năng này sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong việc chọn Thumbnail cho bài viết của mình.

Với tính năng mới này, người dùng sẽ không cần phải tải lên một ảnh riêng biệt làm Thumbnail nữa. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động lấy ảnh đầu tiên trong nội dung bài viết và sử dụng nó làm Thumbnail.

Ngoài ra, tính năng này cũng giúp cho các bài viết trông chuyên nghiệp hơn vì Thumbnail được chọn sẽ phù hợp với nội dung bài viết.

Chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng của chúng tôi.

Ảnh thumbnail là hình ảnh hiển thị khi show một danh sách bài viết trong WordPress.

Chẳng hạn như ở khu vực trang chủ, trang chuyên mục, bài viết liên quan vv… Trong quá trình sử dụng một số bức ảnh sẽ bị mất đi do dùng các plugin xóa ảnh.

 

Để khắc phục điều đó bạn nên dùng code lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail trong WordPress bằng đoạn mã sau:

// Code Featured Image

function get_ft_image() {
global $post;

if (!has_post_thumbnail($post->ID)) {
$attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" );

if ($attached_image) {
foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {
set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id);
}
}
}
}
add_action('the_post', 'get_ft_image');
// Used for new posts
add_action('save_post', 'get_ft_image');
add_action('draft_to_publish', 'get_ft_image');
add_action('new_to_publish', 'get_ft_image');
add_action('pending_to_publish', 'get_ft_image');
add_action('future_to_publish', 'get_ft_image');

Copy code và thả xuống dưới cùng trong file functions.php.

Hoặc dowload tại đây

Bài Viết Liên Quan