Thay đổi pass tài khoản user – tạo tài khoản mới

Để quản trị trang web WordPress của bạn, thao tác thay đổi pass tài khoản user hay tạo tài khoản mới là điều không thể thiếu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện hai thao tác này một cách đơn giản và nhanh chóng.

Thay đổi pass tài khoản user

Để thay đổi mật khẩu cho tài khoản user của bạn, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị WordPress của mình. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy thanh công cụ đen bên trái của màn hình. Tiếp theo, bạn chọn Users -> All Users để hiển thị danh sách người dùng.

Trong danh sách người dùng, bạn chọn tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu. Bạn sẽ thấy một trang hiển thị thông tin về tài khoản này. Tiếp theo, bạn kéo xuống phía dưới của trang và tìm đến phần “Account Management”. Ở đây, bạn có thể nhập mật khẩu mới cho tài khoản của mình. Sau khi nhập mật khẩu mới, bạn nhấn nút “Update User” để lưu lại.

 

Tạo tài khoản mới

Để tạo tài khoản mới trong WordPress, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị WordPress của mình. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy thanh công cụ đen bên trái của màn hình. Tiếp theo, bạn chọn Users -> Add New để thêm tài khoản mới.

Trên trang thêm tài khoản mới, bạn cần nhập thông tin về tài khoản này như tên đăng nhập, mật khẩu và email. Bạn cũng có thể thêm các thông tin khác như tên, thông tin liên hệ,… Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn nút “Add New User” để lưu lại và hoàn thành.

Bài Viết Liên Quan