bảng giá hosting

Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Tâm Phát hiệu quả. Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp

CÁ NHÂN

60.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 1GB

Băng thông/ Tháng : 80GB

FTP Account : 2

MySQL : 2

Domains : 2

Subdomain : 0

Addon domains : 0

Alias/Park Domain : 2

Email POP3/webmail :0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

mua ngay

CÁ NHÂN +

80.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 1.5G

Băng thông/ Tháng : 120GB

FTP Account : 3

MySQL : 3

Domains : 3

Subdomain : 0

Addon domains : 0

Alias/Park Domain : 3

Email POP3/webmail :0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

mua ngay

DOANH NGHIỆP

120.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 2GB

Băng thông/ Tháng : 180GB

FTP Account : 4

MySQL : 4

Domains : 4

Subdomain : 0

Addon domains : 0

Alias/Park Domain : 4

Email POP3/webmail :0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

mua ngay

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

160.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 3GB

Băng thông/ Tháng : 200GB

FTP Account : 5

MySQL : 5

Domains : 5

Subdomain : 0

Addon domains : 0

Alias/Park Domain : 5

Email POP3/webmail :0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

mua ngay

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

200.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 4GB

Băng thông/ Tháng : 240 GB

FTP Account : 15

MySQL : 8

Domains : 15

Subdomain : 0

Addon domains : 0

Alias/Park Domain : 8

Email POP3/webmail :0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

mua ngay

CHUYÊN NGHIỆP

300.000đ /tháng

Dung lượng lưu trữ: 6GB

Băng thông/ Tháng : 300 GB

FTP Account : 15

MySQL : 15

Domains : 15

Subdomain : 0

Addon domains : 0

Alias/Park Domain : 15

Email POP3/webmail :0

Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng

mua ngay

TÍNH NĂNG NỔI BẬT