Chức năng hỗ trợ: 

 • Các chức năng chat free ( fb – tawtoo –  zalo …. )
 • Cài gọi điện thoại free
 • Tạo các form gửi mail
 • Chèn chữ vào ảnh
 • Chống copy
 • Thông báo mua hàng ảo
 • Các popup thông báo
 • Soi ảnh + zoom ảnh ( trong chi tiết sản phẩm )

Chức năng thêm phí:

 • Bộ lọc sản phẩm
 • hover zoom ảnh sản phẩm
 • Mục lục 
 • Tối ưu lại website
 • Sản phẩm biến thế ( sp có nhiều giá + sự lựa chọn )
 • Tính phí vận chuyển theo từng khu vực
 • Thay đổi giao diện website