FACEBOOK REMARKETING

Re Marketing Facebook (hay Re Targeting) là tiếp thị lại đối tượng khách hàng tiềm năng đã tương tác với quảng cáo, bài viết, xem video,… hoặc thậm trí truy cập website của bạn.

Việc tiến hàng quảng cáo Re MKT Facebook nhằm:

  1. Quảng cáo lại khách hàng đã tương tác
  2. Tạo phễu bán hàng đối với khách hàng đã quan tâm
  3. Tôi ưu chi phí ngân sách quảng cáo
  4. Tạo tệp đối tượng chạy quảng cáo Look A Like

Bài Viết Liên Quan