FACEBOOK ADS

Facebook Ads giúp bạn và doanh nghiệp bạn những gì?

Facebook Ads giúp bạn tiếp cận tới 2 tỉ người trên toàn thế giới nhanh nhất. Facebook Ads giúp bạn quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình đến khách hàng tiềm năng chính xác đối tượng dựa trên các yếu tố sau:

  1. Phạm vi lãnh thổ
  2. Độ tuổi
  3. Giới tính
  4. Ngôn ngữ
  5. Sở thích
  6. Hành vi
  7. Quảng cáo Facebook Ads là dạng quảng cáo hiển thị, do đó, Facebook sẽ tối ưu để quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận được tới nhiều người đang sử dụng Facebook nhất trong phạm vị có thể. Điều đó đồng nghĩa bạn sẽ dễ dàng tiếp cận đến khách hàng tiềm năng của mình tới nhiều người nhất và nhanh nhất có thể

Bài Viết Liên Quan